Lid worden?

Wie kan lid worden van de Oostendse sportraad?

Elk sportinitiatief, onder andere sportverenigingen en sportclubs, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien in groot Oostende kan lid worden van de sportraad.

Hoe word je lid van de Oostendse sportraad?

Het volstaat een schriftelijke aanvraag te sturen naar de Raad van Bestuur van de Sportraad: Sportraad Oostende, Vingerlingstraat 5/1 8400 Oostende

Je kan ook dit formulier gebruiken Identificeer daarbij duidelijk jouw vereniging met vermelding van de sporttak. Geef ons contactgegevens van één of meerdere personen binnen de vereniging zodat we je kunnen contacteren.

Wat kost het lidmaatschap?

Het lidmaatschap is gratis.

Wat zijn de voordelen?

 • De sportraad adviseert het stadsbestuur en geeft je inspraak in het sportbeleid in Oostende. Het is dus belangrijk dat je de sportraad zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de noden van jouw sporttak.
 • De sportraad is een forum om samenwerking met sportclubs, de sportdienst, andere stadsdiensten, scholen en sport overheden te bevorderen.
 • De sportraad kan op jouw vraag ook bemiddelend optreden.
 • De sportraad speelt een actieve rol in het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie en stelt deze ter beschikking van haar leden.
 • De sportraad participeert aan het geregeld gezamenlijke overleg met andere bestaande adviesraden en de onderlinge uitwisseling van informatie. Het is dus belangrijk dat wij jouw noden kennen.
 • Het dagelijks bestuur en de raad van bestuur van de sportraad zijn samengesteld uit sportievelingen die door hun verenigingen voorgedragen zijn omwille van hun ervaring en expertise in diverse sporttakken en in sportbeleving in het algemeen. Via de sportraad stellen deze mensen hun expertise ter beschikking van de leden.

Op de pagina Bestuur kan je de contactgegevens van de bestuurders raadplegen. Contacteer ze gerust voor meer inlichtingen, bij voorkeur iemand van het dagelijks bestuur, zij zijn de eerste contactpersonen van de sportraad.

Wat verlangt de sportraad van jou?

 • Deelname aan de jaarlijkse algemene vergadering.
 • Je stem uitbrengen over beslissingen die aan de algemene vergadering gevraagd worden.
 • Een actieve inbreng in de algemene vergadering.
 • Een ambassadeur zijn voor jouw sporttak en jouw club of vereniging. Je staat de sportraad dus ook bij als zij vragen heeft over jouw sport of vereniging.
 • Bij verkiezingen (elke 6 jaar) kan je je kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur. Dit is geen verplichting

Nog vragen?

Contacteer onze voorzitter of een ander lid van het dagelijks bestuur.