Welkom

De Sportraad wil ‘sporten’ bevorderen, de kwaliteit van het sportaanbod in Oostende verhogen en zoveel mogelijk de Oostendenaars bij het sportgebeuren betrekken. Dat doet de Sportraad op diverse manieren. Zo behartigt de raad de belangen van de aangesloten sportverenigingen bij het Stadsbestuur en de hogere overheden.

De Sportraad stimuleert ook overleg en samenwerking tussen de sportverenigingen en bemiddelt als er geschillen zijn tussen de aangesloten verenigingen of tussen de verenigingen en derden. De Sportraad is de gesprekspartner bij uitstek van het College van Burgemeester en Schepenen als het gaat over algemene sportzaken en zaken die de sportverenigingen overstijgen. Daarbij geeft de raad ook advies (al dan niet op vraag van het College) over aangelegenheden waarbij de belangen van de sport rechtstreeks zijn betrokken. Een mooi voorbeeld hiervan is de uitwerking van een gemeentelijk sportbeleid.