Nieuws

Sportgids 2020-2021

Deze uitgave tracht een zo compleet mogelijk overzicht te geven van de Oostendse sportverenigingen met de voornaamste contactpersonen, telefoonummer, e-mailadressen en websites. 

De Sportgids is een initiatief van de Sportraad.